Amimal Protection

Novaretro stödjer World Animal Protections arbete med att hjälpa djur över hela världen, genom att kontinuerligt skänka pengar.

Novaretro älskar djur. Vi värnar även om miljön och därför har vi valt att stödja World Animal Protections vars vision är en värld där djur slipper lidande.

World Animal Protection skapar en djurvänligare värld. Det är inte bara avgörande för djurens välfärd. Det är också ödesfrågor för våra möjligheter att hejda klimatförändringarna och skapa en långsiktigt fungerande livsmiljö för mänskligheten.

World Animal Protections

Vill du också hjälpa till att skydda världens djur?

Här är länken till deras hemsida där du kan läsa mer om deras arbete och hur du kan göra för att stödja dem:
www.worldanimalprotection.se